Reglement

Artikel 1:
Door in te schrijven verklaren de deelnemers op de hoogte te zijn van alle bepalingen en reglementen en deze te aanvaarden. Deelname geschiedt op eigen risico.

Artikel 2:
Het gebruik van een vervoermiddel, om welke reden dan ook, heeft onmiddellijke uitsluiting tot gevolg.

Artikel 3:
Alle geldende verkeersvoorschriften moeten stipt worden opgevolgd.

Artikel 4:
Deelnemers dienen individueel links van de weg te lopen, in groepsverband rechts van de weg.

Artikel 5:
De deelnemers moeten zich nauwgezet houden aan de routebeschrijving, aanwijzingen op de weg cq van de baanleiders/verkeersregelaars.

Artikel 6:
EHBO/RKK-functionarissen hebben de bevoegdheid u het verdere deelnemen te verbieden.

Artikel 7:
In geval u de wandeltocht voortijdig beëindigt, dient u uw startkaart aan de organisatie af te geven. U kunt hiervoor terecht bij de bezemwagens en controleposten.

Artikel 8:
Uw startkaart moet op elke controlepost worden afgestempeld.

Artikel 9:
Alle aangeboden consumpties dienen ter plaatse gebruikt te worden, zodat de weggeworpen verpakkingen niet over honderden meters verspreid liggen.

Artikel 10:
Tijdens de nachtelijke uren wordt u verzocht geen lawaai te maken. Deze bepaling geldt van 22.30 tot 06.00 uur.

Artikel 11:
Inschrijfgelden worden niet gerestitueerd.

Artikel 12:
De minimum leeftijd voor deelname is 12 jaar in het jaar van deelname.

Artikel 13:
Deelnemers die door enig toedoen de organisatie schade berokkenen kunnen met onmiddellijke ingang door de organisatie worden uitgesloten van deelname aan de tocht waarvoor zij zich hebben ingeschreven en/of toekomstige tochten.

Artikel 14:
De Nacht van Gulpen en De Neubourg-tocht is een wandeltocht. Hardlopen of rennen is daarom verboden. Bij hardlopen of rennen wordt de deelnemer uitgesloten van de wandeltocht en dient deze de startkaart onmiddellijk in te leveren.
Artikel 15:
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.