Wat is “De Neubourg tocht” ?

De laatste decennia worden vele organisaties van lange-afstandswandelevenementen in Nederland en het buitenland geconfronteerd met dalende deelnemers aantallen en komt hun bestaansrecht in zwaar weer. De organisatie van “De Nacht van Gulpen” kent dit fenomeen (nog) niet. Tegelijkertijd zien we steeds groter groeiende groepen van wandelaars op zoek naar minder sportieve uitdagingen zoals “De Nacht van Gulpen”, maar willen zij onderweg wel genieten van een bijzondere sfeer en feestelijk onthaal bij de binnenkomst, zoals “De Nacht” die kent. Daarbij zijn de diverse groepen van wandelaars te onderscheiden in jonge wandelaars, die nog niet toe zijn aan een langeafstandswandeling zoals “De Nacht van Gulpen” én de oudere wandelaars/senioren die “De Nacht van Gulpen” niet (meer) kunnen volbrengen, maar wel de sfeer/ambiance onderweg en het onvergetelijke onthaal aan de finish willen (blijven) meemaken.

Speciaal voor deze groepen van wandelaars heeft de Organisatie Nacht van Gulpen besloten een nieuwe tocht naast ”De Nacht van Gulpen” te introduceren, genaamd “De Neubourg tocht”.

“De Neubourg tocht” is een wandeltocht van ongeveer 35 kilometer, die gehouden zal worden tegelijkertijd met “De Nacht van Gulpen”. Met dien verstande dat de start van “De Neubourg tocht” zal plaatsvinden op zondagmorgen omstreeks 06.00 uur. Het moment waarop de zon net is opgekomen en de deelnemers aan “De Nacht van Gulpen” ongeveer de helft erop hebben zitten en genieten van hun eerste grote pauze in “Scholengemeenschap Sophianum” in Gulpen.

De deelnemers aan “De Neubourg tocht” zoeken direct na de start, aansluiting bij de deelnemers aan “De Nacht van Gulpen” en lopen de laatste 35 kilometer met hun mee. Zo kunnen de jongere wandelaars wennen aan het tempo van “De Nacht van Gulpen” in groepsverband en de ouderen/senioren genieten, als ware het “De Nacht van Gulpen”. De laatste circa 10 km wandelen ook zij, identiek aan het parcours van “De Nacht van Gulpen”, op eigen tempo en kunnen zij op het einde genieten van de geweldige intocht in Gulpen. Deze “Neubourg tocht” kan dus een opstap zijn voor deelname aan “De Nacht van Gulpen” met zijn 70 km of een welkom alternatief zijn voor de wandelaars die “De Nacht” al meermaals hebben gelopen, maar dit niet meer aandurven en/of tevreden zijn met een sportieve prestatie van minder hoog niveau én toch willen genieten van de bijzondere sfeer en feestelijke onthaal in Gulpen.

Bovendien geeft de Organisatie Nacht van Gulpen hiermee een extra impuls aan de wandelsport, teneinde meer mensen aan het wandelen te krijgen én te houden. Door allerlei instanties, zoals de overheid, de zorgverzekeringen en de wandelsportbonden wordt geprobeerd om mensen zo vroeg mogelijk te laten beginnen met bewegen en ze zo lang mogelijk te laten bewegen en actief te laten zijn. Een van de eenvoudigste manieren om dit te doen is wandelen. Hiermee promoot de Organisatie Nacht van Gulpen een gezonde manier van bewegen voor jong en oud.